Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího V-PODLAHY, s.r.o., IČ 25374745, DIČ CZ25374745, se sídlem Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 16430, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Reklamační řád vešel v platnost 1. 5. 2023 až do odvolání a nahrazuje všechny dřívější reklamační řády.