Odborná školení, semináře a kurzy pro podlaháře a odbornou veřejnost

V lednu roku 2012 spustila společnost V-PODLAHY, s.r.o. program praktických školení a odborných vzdělávacích kurzů v nově vybudovaném školicím středisku ve Vsetíně. Probíhají zde produktová školení širokého spektra materiálů, ať už PVC, vinylů, linolea, dřevěných podlahovin, korku, stavební chemie, či odborné semináře na různá témata dle zájmu a aktuálního dění. Odborná podlahářská školení jsou vždy z části teoretická a z části praktická. Pro praktické ukázky a pokládku slouží 2 vybavené referenční dílny a pro teorii využíváme 2 učebny vybavené prezentační audiovizuální technikou. Cílem je proškolovat menší skupiny zákazníků, aby si všichni mohli praktickou pokládku vyzkoušet a aby pro ně školení měla co největší přínos! 

Uspořádali jsme již 104 seminářů a školení různých typů, které byly dle požadavků a potřeb opakovány, dále 2 profesní kvalifikace a také několik individuálních školení ušitých tzv. "na míru", o které zákazníci sami projevili zájem. Proškolili jsme 1096 osob z řad podlahářů a stavebních firem. Někteří si naše školení oblíbili a navštívili nás opakovaně.

Co nabízíme:

  • Odborná školení, semináře a kurzy pro podlaháře a odbornou veřejnost.
  • Praktická podlahářská školení "na míru" dle Vašeho zájmu a požadavků.
  • V rámci praktických podlahářských školení proškolujeme menší skupiny, aby byla co nejvíc přínosná.
  • Provádíme praktická podlahářská školení také pro jednotlivé firmy.
  • Po absolvování školení získáte Osvědčení.
  • Po domluvě lze využít naše školící místnosti také pro Vaše interní školení, např. BOZP a PO, školení referenčních řidičů apod. V případě zájmu můžeme zajistit také školitele.
  • Vítáme jakékoliv podněty k proškolení z Vaší strany.
  • Jsme schopni zajistit pro Vás také jazykové kurzy, počítačové kurzy, a podobně. 

Aktuální nabídka kurzů


Datum Kurz Místo
24. 4. 2024 V-PODLAHY, s.r.o., Náchodská 3149, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice Uzavřeno

1. Teorie na začátek

Většina školení je zahájena teorií, na kterou navazují praktické ukázky. Teorie obvykle probíhá v učebnách vybavených projektorem, promítacím plátnem, tabulí, flipchartem, počítačem, Wi-Fi a klimatizací. Při některých školeních probíhá teoretická část přímo v dílnách, které jsou také vybaveny prezentační technikou. 

2. Praxe v dílnách

Praktická část školení probíhá v dílnách vybavených stroji, nářadím, šatnami, vzduchotechnikou a především vyzděnými boxy/kójemi pro ukázky přípravy podkladu, pokládku různých druhů podlahových krytin a péče o ně. Vyzděné kóje simulují reálné místnosti - rohy, kouty, trubky, zárubně.

Fotografie ze školení podlahářů

Videa - příprava podkladu a pokládka podlahy

Spolupráce se SOŠ J. Sousedíka

Ověřování kvalifikací vzdělávacích programů, právě na tomto projektu společně s Ministerstvem školství a dalšími subjekty spolupracovala vsetínská Střední odborná škola Josefa Sousedíka a naše společnost V-PODLAHY. Hlavním cílem této spolupráce byla kontrola nastavených standardů předepsaných znalostí a dovedností, podle kterých se budou provádět rekvalifikační zkoušky odborných řemesel. Aktuálně se ve Vsetíně prověřovaly standardy zkoušky specializovaných podlahářů. Zázemí při závěrečné zkoušce našli účastníci kurzu v naší společnosti.

Vzdělávejte se pro Váš profesní růst! Rádi Vám pomůžeme!

Pronájem prostor

Nabízíme také prostory k pronájmu pro Vaše školení či jednání ve školicím středisku ve Vsetíně.

K dispozici je teoretická učebna (2v1) a 2 školicí dílny s vyzděnými boxy o rozměrech 4 x 2,2 m (pro praktickou pokládku podlahových materiálů, obkladů a jiné praktické ukázky řemesel). 

Více informací o pronájmu

Máte dotazy? Kontaktujte nás!

Bc. Magda Bližňáková

V-PODLAHY, s.r.o.
Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín

Mob.: +420 737 043 537
Tel.: +420 575 759 249
email: bliznakova@vpodlahy.cz