Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním nás jedním z níže definovaných způsobů. Žádosti vyřizujeme písemně v elektronické nebo listinné podobě. Kontaktujete-li nás se žádostí elektronicky, bude žádost vyřízena rovněž elektronicky, nepožádáte-li o jiný způsob vyřízení. Vaše žádosti budou vyřízeny bezplatně. V případech, kdy jsou Vámi podané žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují jsme oprávnění Vám uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět.


 • Písemně
  Žádost zašlete spolu s úředně ověřeným podpisem na adresu společnosti : V-PODLAHY, s.r.o., Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín
 • Datovou schránku
  Žádost zašlete na datovou schránku společnosti, ID xwbtafw.
 • E-mailem
  Žádost zašlete na e-mail vpodlahy@vpodlahy.cz. V tomto případě jsme oprávněni vyžádat si Vaši dodatečnou identifikaci.
 • Osobně
  Žádost je možno podat osobně u kteréhokoliv pracovníka personálního oddělení.