Harmonogram akce

08:15 - 08:30 hod.     Prezence účastníků, zahájení
08:30 - 12:00 hod.     Školení společnosti Uzin Utz Česká republika s.r.o.
12:00 - 12:30 hod.     Přestávka - oběd
12:30 - 15:30 hod.     Školení společnosti Fatra, a.s., ukončení

Obsah školení

UZIN

 • Podklady a požadavky dle normy ČSN 74 4505
 • Opravy starých podkladů po strhnutí původní podlahové krytiny
 • Sanace a penetrace - Stěrkování (nivelace)
 • Specifika vytápěných podkladů, dilatační spáry
 • Techniky lepení, různé typy potěrových hmot
 • Specifika pokládky elektrostatických krytin na vodivá lepidla
 • Údržba a ošetřování PVC
 • Opravy, reklamace
 • Představení samolepících folií Pluratex a Plurafilm

FATRA

 • Kladení (lepení) heterogenních podlahovin v páse
 • Kladení homogenních podlahovin v dlaždicích
 • Lepení elektrostaticky vodivých podlahovin
 • Spojování podlahoviny svařovací šnůrou
 • Lištování podlahoviny a ukončení podlahy fabionem
 • Instalace a lepení vinylových dílců Thermofix / Imperio
 • Plovoucí vinylová podlaha Fatra Click

Školitelé:

Uzin Utz Česká republika s.r.o.

Ing. Emil KroupaFatra, a.s.

Ing. Jiří Zálešák, Vladimír Čech


 • Termín školení:

  Čtvrtek, 30.05.2019, 08:30 hod.

 • Místo konání:

  V-PODLAHY, s.r.o., Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín

 • Cena školení:

  400 Kč bez DPH / osoba

 • Termín uzávěrky:

  Čtvrtek, 16.05.2019, 23:00 hod.

 • Způsob úhrady:

  Po odevzdání závazné přihlášky Vám bude zaslána zálohová faktura.

 • Detaily školení ke stažení

Přihláška na školení

(Doručovací adresa pro zaslání osvědčení)

Účastníci školení - 18 volných míst

Nárok na slevu ?

Odeslání přihlášky je závazné. Vzhledem ke kapacitním možnostem školicích místností, zpracováváme přihlášky na školení v doručovaném pořadí. Pokud bude počet zájemců vyšší než naše kapacita, rádi Vám navrhneme náhradní termíny. Přihlašovatel potvrzuje odesláním správnost a úplnost všech údajů uvedených v přihlášce. V případě neúčasti přihlášené osoby se účastnický poplatek nevrací, lze vyslat náhradníka!