Všechny pobočky otevřeny

OBNOVENÍ BĚŽNÉ OTEVÍRACÍ DOBY NA VŠECH NAŠICH STŘEDISCÍCH

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vám oznámit, že ode dne 4. května 2020 vstupuje na všech našich střediscích v platnost běžná otevírací doba od 7.00 h – 16.30 h. 

Prosím berte na vědomí, že i nadále platí nejen v naší zemi nouzový stav, a proto je nutné dodržovat veškerá nařízení, která jsou s tímto spojena.

Důrazně prosíme o dodržování standardních hygienických opatření, která se stala nezbytnou součástí našich životů v posledních týdnech. Aby obsluha střediska měla co nejlepší průběh, respektujte prosím pokyny našich zaměstnanců. Doporučujeme:

  • povinnost nosit roušky, respirátory či jiné prostředky sloužící k ochraně dýchacích cest,
  • dodržovat doporučené rozestupy v minimální vzdálenosti 2 m, ať už při výběru zboží, komunikaci s našimi specialisty nebo při čekání ve frontě a jiných záležitostech,
  • v případě kašle prosíme o zakrývání úst kapesníkem nebo paží, a to i v případě použití roušky, respirátoru nebo jiných ochranných prostředků,
  • při nákupu či jiných aktivitách na našich pobočkách používejte prosím ochranné prostředky,
  • prosíme o zdržení se na pobočce pouze na nezbytně nutný čas pro odbavení vašeho požadavku,
  • preferujeme bezkontaktní platební styk,
  • veškerý personál našich provozoven je pečlivě proškolen ohledně dodržování hygienických standardů.

Těšíme se s vámi po delší odmlce na viděnou a děkujeme, že nám pomáháte chránit zdraví našich zaměstnanců.

V-PODLAHY, s.r.o.
expert na podlahy