Virtuální realita
na vašem zařízení!

Všechny pobočky otevřeny

OBNOVENÍ BĚŽNÉ OTEVÍRACÍ DOBY NA VŠECH NAŠICH STŘEDISCÍCH

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vám oznámit, že ode dne 4. května 2020 vstupuje na všech našich střediscích v platnost běžná otevírací doba od 7.00 h – 16.30 h. 

Prosím berte na vědomí, že i nadále platí nejen v naší zemi nouzový stav, a proto je nutné dodržovat veškerá nařízení, která jsou s tímto spojena.

Důrazně prosíme o dodržování standardních hygienických opatření, která se stala nezbytnou součástí našich životů v posledních týdnech. Aby obsluha střediska měla co nejlepší průběh, respektujte prosím pokyny našich zaměstnanců. Doporučujeme:

  • povinnost nosit roušky, respirátory či jiné prostředky sloužící k ochraně dýchacích cest,
  • dodržovat doporučené rozestupy v minimální vzdálenosti 2 m, ať už při výběru zboží, komunikaci s našimi specialisty nebo při čekání ve frontě a jiných záležitostech,
  • v případě kašle prosíme o zakrývání úst kapesníkem nebo paží, a to i v případě použití roušky, respirátoru nebo jiných ochranných prostředků,
  • při nákupu či jiných aktivitách na našich pobočkách používejte prosím ochranné prostředky,
  • prosíme o zdržení se na pobočce pouze na nezbytně nutný čas pro odbavení vašeho požadavku,
  • preferujeme bezkontaktní platební styk,
  • veškerý personál našich provozoven je pečlivě proškolen ohledně dodržování hygienických standardů.

Těšíme se s vámi po delší odmlce na viděnou a děkujeme, že nám pomáháte chránit zdraví našich zaměstnanců.

V-PODLAHY, s.r.o.
expert na podlahy