Finanční podpora EU z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

22. března 2017

Společnost V-PODLAHY s.r.o. realizuje projekty:

  • Snížení energetické náročnosti budovy společnosti V-PODLAHY, s.r.o. Plzeň
  • Snížení energetické náročnosti budovy společnosti V-PODLAHY, s.r.o. Ostrava - Přívoz
  • Rozšíření technologického vybavení společnosti V-PODLAHY, s.r.o.

Snížení energetické náročnosti budovy společnosti V-PODLAHY, s.r.o., Plzeň


Společnost V-PODLAHY s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/ 0001537 „Snížení energetické náročnosti průmyslového objektu Doubravka - V-PODLAHY s.r.o.“.

Cílem projektu (operace) je snížení energetické náročnosti budovy a její přeměna z energeticky nevyhovující budovy (charakterizované jako nehospodárné) na zrekonstruovaný objekt, který bude energeticky vyhovující a plně funkční.

Objekt je umístěn na čísle popisném 1463 V Plzni (na parcele č. 2264/47 v katastrálním území Doubravka [722677] v Plzeňském kraji).

Na operaci poskytována finanční podpora EU.


Snížení energetické náročnosti budovy společnosti V-PODLAHY, s.r.o., Ostrava - Přívoz

Společnost V-PODLAHY s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/ 0001536 „Snížení energetické náročnosti budovy společnosti V-PODLAHY s.r.o., Ostrava - Přívoz“.

Cílem projektu (operace) je snížení energetické náročnosti budovy a její přeměna z energeticky nevyhovující budovy charakterizované jako nehospodárné na zrekonstruovaný objekt, který bude energeticky vyhovující a plně funkční se zvýšenou užitnou hodnotou.

Cílem projektu je jednak snížit ekologickou zátěž, ale také zajistit energetickou efektivitu a s maximálním snížením spotřeby energie.

Objekt je umístěn na parcele p. č. st. 1499 v katastrálním území Přívoz; v areálu na adrese Teslova 873/2, 702 00 Ostrava.

Na operaci poskytována finanční podpora EU.


Rozšíření technologického vybavení společnosti V-PODLAHY, s.r.o.

Společnost V-PODLAHY s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/ 0006323 „Rozšíření technologického vybavení společnosti V-PODLAHY s.r.o.".

Cílem projektu (operace) je rozšíření a zkvalitnění služeb společnosti v rámci maloobchodního prodeje prostřednictvím pořízení nových technologií řezacího automatu - kompakt, podavače s odběrrným místem pro řezání PVC a textilních podlahových dílů řezaných z rolí společnosti V-PODLAHY, s.r.o. a automatického skladovacího systému.

Na operaci poskytována finanční podpora EU.